For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Blog Archive

ޕަކޯ ރަބާންގެ އޮލިމްޕެއާ

ޕަކޯ ރަބާންގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމެއް ވެސް ހިތްގައިމެވެ. ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕަކޯ ރަބާން އިން 2012 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު “އިންވިކްޓަސް” ގެ އަވާގައި އަންހެނުން ޖެހި، އިންތިޒާރުގައި ތިބޭތާ ތިން އަހަރުވީ އެވެ. މިއީ އެ ވަގުތެވެ. ޕަކޯ ރަބާން އިން އަންހެނުންނަށް ދިން ހަދިޔާ އަކީ “އޮލިމްޕެއާ” އެވެ. “މީގެން ދުވަނީ ވަރަށް ރޮމޭންޓިކް ވަހެއް. ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއަކަށް ދޭން ވަރަށް ކަމުދާނެ،” ޕަކޯ ރަބާންއިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އޮލިމްޕިއާ ސެންޓުގެ ވަސް Read More

Top